19 juni 2017
29 december 2014
4 oktober 2014
21 maart 2014
19 december 2013
28 augustus 2013
6 augustus 2012

Groenvisie Vijfhoek Haarlem - workshopbegeleiding

De wijkraad Vijfhoek-Raaks-Doelen in Haarlem wil samen met bewoners visie vormen op de openbare ruimte in haar wijk. Uit enquête en gesprek met bewoners blijkt dat de aandacht in het bijzonder uitgaat naar meer groen in de wijk. Het opstellen van een visie op groen nodigt uit tot betrokkenheid, leidt tot sociale verbinding en kan een springplank zijn naar kleinschalige bewonersinitiatieven, waarvoor subsidie beschikbaar is.

De wijkraad heeft Jelle Fekkes (Fekkes Landschapsarchitectuur) gevraagd het proces met bewoners vorm te geven, te begeleiden en te vertalen naar een visie op groen. Fekkes heeft op zijn beurt samenwerking gezocht met diverse deskundigen, waaronder BVLSO. Meer informatie onder 'Overige projecten'.