19 juni 2017
29 december 2014
4 oktober 2014
21 maart 2014
19 december 2013
28 augustus 2013
6 augustus 2012

Uitvoering buitenruimte Monster

Iets later dan verwacht is gestart met de uitvoering van het herinrichtingsplan van de buitenruimte in Monster. Doordat er bij het afgraven van het terrein rond de kerk veel botresten werden gevonden, zijn de graven uit de vroegere begraafplaats onder toeziend oog van een archeoloog in de afgelopen weken geruimd en herbegraven op het nieuwe terrein. Een gedenksteen geeft de plek een gezicht.

Op 31 mei kon Daallin beginnen met de uitvoering. We zullen foto's online zetten van de voortgang en het uiteindelijke resultaat.