19 juni 2017
29 december 2014
4 oktober 2014
21 maart 2014
19 december 2013
28 augustus 2013
6 augustus 2012

Feestelijke opening kerkplein en nieuwbouw in Monster

Zaterdag 3 september was het zo ver: gebouw de Haven en het omliggende buitenterrein zijn met een mooi feestje geopend. Een prachtige dag met toespraken door de bouwcommissie, dominee Nobel en burgemeester van der Tak. Vanuit de gemeente was er een archeoloog om te vertellen over de opgravingen die zijn gedaan bij uitvoering van de werkzaamheden. Kerkleden, dorpsbewoners, familie en vrienden kregen de gelegenheid om de nieuwe buitenruimte en het gebouw te bewonderen. De eerste reacties op het nieuwe buitenterrein zijn bijzonder positief.

Binnenkort wordt de beplanting in de buitenruimte aangebracht en worden de laatste puntjes op de 'i' gezet. Het plan zal dan helemaal af zijn. In aanvulling op het eerdere DO maakten we in de afgelopen maanden ook een inrichtingsplan voor de buitenruimte Onder de Toren en het ontwerp voor een kleine opslag op het buitenterrein.

We kijken terug op een geslaagd project en een prettig proces. Samen hebben we een buitenruimte tot stand gebracht die voldoet aan nieuwe wensen en eisen, functionaliteit en een prettige sfeer met respect voor historie en omgeving.