Herinrichting haventerrein Monster

Ontwerp VO, DO
Datum: 27-12-2015
Opdrachtgever: Hervormde Gemeente Monster. I.s.m. Adegeest Advies.

De Grote Kerk van Monster stamt uit de vroege 13e eeuw en is van oudsher een ijkpunt en plek van samenkomst. Nu verenigingsgebouw �De Haven� vernieuwd wordt, wordt ook het buitenterrein heringericht. In het nieuwe plan ligt het accent op verbinding en ruimtelijke eenheid, en worden ruimtelijke structuren hersteld.

Gebouw 'De Haven' is het vereningsgebouw van de kerkgemeente in Monster. Omdat het gebouw sterk verouderd is, is in 2014 besloten tot vernieuwing. Born Architecten ontwierp het nieuwe gebouw, dat eind 2015 gerealiseerd moet zijn. Een herinrichting van de buitenruimte ligt voor de hand; ook het omliggend terrein is verouderd en op plekken in slechte staat.

De opdracht vroeg om een bescheiden, maar sterk plan, waarin in een aantal eisen wordt voorzien. Zo worden er zoveel mogelijk parkeervakken ingepast, is er ruimte voor fietsparkeren, groen, een afscheiding van het totale terrein �n 'achter-' en 'voorterrein', een nieuwe inrit aan de Havenstraat en indien mogelijk hergebruik van bestaande materialen.

In de ontwerpvisie die we ontwikkelden zien we de kerk als centrale plek in het centrum, herkenbaar, uitnodigend, open. Kerkgebouw en omringende vriendelijke ruimte maken samen een bijzondere plaats. De oorspronkelijke grens van de kerktuin wordt benadrukt door een haag die voor- en achterterrein van elkaar scheidt. Een aflopend gazon ligt om de kerk en geeft het gebouw ruimte. Een rijweg en klein parkeerterrein in gebakken straatmateriaal volgens shared space-principe zorgen voor kwaliteit in eenvoud. Het plan houdt rekening met ruimtelijke transformatie door de jaren heen, maar respecteert en herwaardeert (eeuwen)oude ruimtelijke structuren. De verbinding tussen kerk, de nieuwe Haven en de directe omgeving zijn belangrijk en daarom in het ontwerp nadrukkelijk aanwezig. Rondom het nieuwe gebouw is een aangename verblijfsruimte met klein plantvak en ruimte voor kinderen uit de cr�che om veilig te spelen. Op het achterterrein zijn zoveel mogelijk parkeerplekken gerealiseerd, zonder af te doen aan de doorstroom van verkeer of ervaring van een ruime opzet.