Kasteelruine Hedel, gemeente Kerkdriel

Verkenning ruimtelijke opgave, voorstel tot herinrichting
Datum: 2013-2015
Opdrachtgever: Gemeente Kerkdriel, Rein Geurtsen Urban Design

Hedel is een klein dorp langs de Maas, dat met haar kasteelruine beschikt over een prachtig erfstuk uit de geschiedenis. De bestaande ruimtelijke inrichting doet echter weinig recht aan dit stukje historie en haar omgeving. Rondom de ruine bestaat een gefragmenteerde ruimte die nauwelijks gebruikt wordt, ondanks de centrale ligging van het gebied. De gemeente vroeg om een analyse van de opgave en een onderzoek naar inrichtingsscenario's. 

Samen met Rein Geurtsen Urban Design onderzocht BVLSO de ruimtelijke ontwikkeling van het dorp in relatie tot de kasteelruine in een reeks morfologische kaarten. Diverse scenario's voor het ruimtelijk programma zijn daarna opgesteld en aan de gemeente voorgelegd, en inmiddels zijn ook de eerste ontwerpvoorstellen gedaan.

Een project in ontwikkeling, op zoek naar ruimtelijke kwaliteit in het centrum van Hedel.