Bomenplan Hornmeer Aalsmeer

Datum: September 2012
Opdrachtgever: Gemeente Aalsmeer - Adegeest Advies

De Hornmeer is een groene en ruim opgezette wijk uit de jaren '60-'70. Vanuit de gemeente Aalsmeer kwam de vraag om een visie op het huidige boombestand in de wijk. Na opname van de situatie is een advies uitgebracht aan de gemeente, waarin verjonging, kwaliteit, standplaatsverbetering en koppeling van programma's belangrijke punten van aandacht zijn.

Het 'Bomenplan Hornmeer' werd op 20 september in buurtgebouw 'de Hornmeer' gepresenteerd aan de bewoners. BVLSO werkte in opdracht van Adegeest Advies aan de uitwerking van de visie.