Intergemeentelijke Structuurscan Zuid-Kennemerland

Verzorging beeldmateriaal en layout
Datum: Juli 2012
Opdrachtgever: Gemeente Haarlem

Zuid-Kennemerland is één van de deelregio's binnen de Metropoolregio Amsterdam. De regio's streven naar een goede onderlinge samenwerking, zodat meer draagvlak ontstaat voor de ontwikkeling van het gebied. Elke regio behorend tot de MRA maakt een structuurscan, om inzicht te krijgen in de huidige ruimtelijke structuren en trends.

Regio Zuid-Kennemerland beslaat de gemeentes Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort. Haarlem is kartrekker voor de structuuscan van Zuid-Kennemerland.  

De structuurscan is een analyse van de huidige ruimtelijke structuren van regio Zuid-Kennemerland zelf, en van de regio in relatie tot omliggende regio's. De scan heeft vorm in een document, dat in augustus werd afgerond. In samenwerking met Inge Molema verzorgde BVLSO het beeldmateriaal en de layout van het boekwerk, zoals te zien in de beelden bij dit project.